Protestná blokáda cesty. Nedovoľme pochovať náš región

Posted in: Správy
Tags:

OZ Naša Sobota podáva stanovisko k vyjadreniu útvaru Ministerstva Financií vo veci „Pokračovania výstavby rýchlostnej cesty R2 v okrese Rimavská Sobota.“ Redakcia Rimava.sk ho uvádza v plnom znení.

„Rozhodne nesúhlasíme a zásadne odmietame posledné stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, ktoré neodporučilo pokračovať vo financovaní rýchlostnej komunikácie R2 smerom od Kriváňa na Lučenec, Rimavskú Sobotu, Rožňavu a Košice z dôvodov údajnej ekonomickej nerentabilnosti tohto úseku.

OZ Naša Sobota dlhodobo bojuje za rozvoj regiónu Gemer – Malohont a podobné vyjadrenia spochybňujú skutočný záujem vlády o rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Zastavením výstavby R2 je výrazne ohrozený ďalší budúci vývoj tohto regiónu. Sme presvedčení, že bez kvalitnej infraštruktúry nie je možné zlepšiť nepriaznivú hospodársku a sociálnu situáciu v našich mestách a obciach. Ide o budúcnosť stovky tisíc ľudí, ktorí v zaostalých a izolovaných regiónoch strácajú šancu na lepší život. Cestu R2 preto nie je možné posudzovať len na základe ekonomických ukazovateľov, je povinnosťou štátu dať ľuďom šancu na slušný život.

Vítame stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR na čele s jej ministrom, ktoré rovnako odmieta vyjadrenie MF SR a naďalej presadzuje pokračovanie výstavby. Máme rovnaký názor o nutnosti urýchleného dobudovania celej južnej spojnice Bratislava – Košice.

Vzhľadom k tomu, že nám tento súčasný stav rozhodne nie je ľahostajný, pripravuje OZ Naša Sobota veľkú protestnú akciu so symbolickým názvom „Pohreb regiónu“ na pondelok, 17. júla, od 8.00 – 9.00 hod., kedy úplne zablokujeme cestu E571 v úseku Ožďany – Čierna Lúka. Týmto gestom chceme poukázať na nevyhnutnosť urýchlenej dostavby rýchlostnej cesty R2, ktorá je z nášho pohľadu bytostne spätá s rozvojom práve tejto zaostalej oblasti Slovenska.

Vyzývame preto všetkých občanov a občianske iniciatívy okresu Rimavská Sobota, ako aj ostatných dotknutých okresov, ktorým nie je ľahostajný rozvoj nášho regiónu aby sa pridali k nášmu symbolickému pohrebu zo strany Ministerstva financií SR. Rovnako apelujem na príslušné ministerstvo ako aj celú vládu SR vrátane premiéra SR, aby opätovne prehodnotili svoje rozhodnutie a zvážili ďalšie dôsledky podobných nesprávnych strategických rozhodnutí.

Vodičom, ktorých týmto protestom obmedzíme v ich jazde sa vopred ospravedlňujeme za prípadné vniknuté nepríjemnosti. O podrobnostiach protestnej akcie budeme čo najskôr informovať prostredníctvom médií, našej internetovej stránky a Facebook profilu.“

Marián Štúrik, hovorca OZ Naša Sobota

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options