Ja / Smeti / Mesto

Odpadové hospodárstvo je podľa zákona súbor činností, zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aj ty neznášaš takéto dlhé nudné definície, ako […]

CONTINUE READING
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options