Ja / Smeti / Mesto

Posted in: Správy
Tags:

Odpadové hospodárstvo je podľa zákona súbor činností, zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aj ty neznášaš takéto dlhé nudné definície, ako my? Tak prídi na diskusiu, na ktorej ti odborníci na odpadové hospodárstvo zodpovedajú všetky otázky. Dozvieš sa, ako funguje separovanie odpadu v Rimavskej Sobote, akým výzvam čelia malé mestá po prijatí zmien zákona o odpadoch v roku 2019 a inšpiratívne riešenia nakladania s odpadom v iných malých mestách. Neváhaj a prídi diskutovať. ♻️♻️

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options