Postup pre zmenu a vymazanie údajov

Prevádzkovateľ:
Naša Sobota občianske združenie
Sobôtka 5116/3
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 42310229

Zodpovedná osoba: Marián Štúrik (štatutár)
email: info@nasasobota.sk
tel. č.: 0908 812 812

Užívateľ má nárok na zmenu a vymazanie údajov vo svojom prístupovom účte. Ak si tak užívateľ praje, je potrebné písomne kontaktovať prevádzkovateľa na email: info@nasasobota.sk so žiadosťou o zmenu alebo vymazanie údajov. Užívateľ konkretizuje údaje, ktoré sa majú zmeniť/vymazať a v prípade zmeny uvedie aj údaje, ktoré nahrádzajú pôvodné údaje. 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options