Róbert Zagyi

predseda občianskeho združenia

robert.zagyi@nasasobota.sk
0948186185

Ivan Roško

predseda kontrolnej komisie

ivan.rosko@nasasobota.sk
0905800850

Marián Štúrik

hovorca občianskeho združenia

marian.sturik@nasasobota.sk
0908812812

Marek Hriň

člen kontrolnej komisie, predseda športovej komisie

marek.hrin@nasasobota.sk
0905 177 937

Tomáš Bariak

predseda finančnej komisie

tomas.bariak@nasasobota.sk
0908777156

Miroslava Vargová

predseda environmentálnej komisie

miroslava.vargova@nasasobota.sk
0905560423

Radovan Ceglédy

predseda komisie kultúry a IT

radovan.cegledy@nasasobota.sk
0903775997

Michal Demeter

člen občianskeho združenia

michal.demeter@nasasobota.sk
0911444476

Jarmila Juršíková

člen občianskeho združenia

jarmila.jursikova@nasasobota.sk
0905560422

Martin Kamenský

člen občianskeho združenia

martin.kamensky@nasasobota.sk
0903212717

Vladimír Košin

člen občianskeho združenia

vladimir.kosin@nasasobota.sk
0903449164

Ladislav Kolozsi

člen občianskeho združenia

ladislav.kolozsi@nasasobota.sk
0915 878 246

Daniel Csúr

člen občianskeho združenia

daniel.csur@nasasobota.sk

Miriam Szántóová

člen občianskeho združenia

miriam.szantoova@nasasobota.sk
0903029089

Andrej Boros

člen občianskeho združenia

andrej.boros@nasasobota.sk
0908 915 622

Edita Hutková

člen občianskeho združenia

edita.hutkova@nasasobota.sk
0905 501 453

Marian Lacko

člen občianskeho združenia

marian.lacko@nasasobota.sk

Alexander Bacso

člen občianskeho združenia

alexander.bacso@nasasobota.sk
0918 651 033

Lucia Bárdošová

člen občianskeho združenia

lucia.bardosova@nasasobota.sk

0901 717 201

Pavol Piliarik

člen občianskeho združenia

pavol.piliarik@nasasobota.sk
0918 733 774

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options