Projekt Re-Start

Projekt Re-Start sa snaží o spoločenskú zmenu v meste Rimavská Sobota a v celom okolitom regióne. Projekt “Re-Start” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. OZ Naša Sobota získalo na projekt grant v hodnote 39 327 €. Cieľom projektu je zvýšiť záujem občanov o rozhodovanie v rámci mesta, verejné dianie a širšie spoločenské témy. Súčasťou projektu je aj zapojenie miestnych aktivistov a verejných činiteľov do aktivít projektu. 

V priebehu roka sme úspešne zorganizovali štyri dvojdňové vzdelávacie tréningy pre občianskych aktivistov/lídrov a lokálnych verejných činiteľov. Tematicky boli zamerané na zručnosti v oblasti zapájania miestnych komunít do verejného diania a rozhodovania, komunikáciu v konflikte, facilitáciu (vedenie stretnutí) a rozpoznanie manipulácií vo verejnom priestore. Celkovo sa do nich zapojilo 72 účastníkov. 

Od leta sme úspešne zorganizovali ďalšie verejné diskusie na rôzne občianske témy. Boli to: “Železný Gemer” (o priemyselných pamiatkach a ich novom využití), “Inteligentné mesto” (o koncepte Smart City) a “Otvorená samospráva” (o transparentnej samospráve). V septembri sme sa tiež zapojili do Európskeho týždňa mobility a zorganizovali sme na námestí “Nemotorové raňajky”, kde sme podávali občerstvenie pre chodcov a cyklistov, ktorí využili nemotorovú dopravu na ceste do práce. Do týchto aktivít sa zapojilo viac ako 90 aktívnych Soboťanov.

Ďalej sme napísali Zásady participatívneho rozpočtu pre Rimavskú Sobotu, podľa ktorých úspešne prebieha jeho prvý ročník. Tie doplnili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Využili sme zákon o slobodnom prístupe k informáciám, aby sme zistili, v ako stave prebieha poslancami schválený proces aktualizácie územného plánu. Následne sme zorganizovali workshop ku aktualizácii územného plánu. Výsledok worshopu bol podaný ako oficialny občiansky podnet Naša Sobota o.z. v spolupráci s OZ Odvážme sa zrýchliť ku aktualizácii územného plánu. Pripravovanú mobilnú aplikáciu “Moja Sobota”, na informovanie a zapájanie verejnosti do verejného diania v meste, plánujeme spustiť v januári 2021.

Zdarne prebehol program LídeRS, ktorého účastníkmi boli aktívni študenti Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Študenti identifikovali problémy vo svojom okolí a vypracovali projekty, ktorými sa ich snažili vyriešiť. Na začiatku sa prihlásilo 17 účastníkov. Nakoniec deväť účastníkov rozdelených do troch tímov, realizovalo počas piatich mesiacov tri malé projekty na škole: Ekoprojekt, Valentínsky ples a Projekt na skrášlenie priestorov školy. Ekoprojekt sa snažil zvýšiť povedomie o zaplavení planéty plastami, najmä oceánov. Na škole počas tohto projektu prebiehal zber plastov s cieľom znížiť ich objem na škole. Valentínsky ples reagoval na potrebu mládeže, ktorá sa chcela spoločensky vyžiť a zabaviť. Väčšia časť výťažku zo vstupného smerovala na charitu a druhá časť ako základ pre ďalší ročník plesu. Cieľom Projektu skrášlenia školy bol urobiť všedný školský priestor krajším a príjemnejším doplnením motivačných citátov. Prostriedky na realizáciu boli získané z predaja drobných predmetov na vianočnej burze. Kvôli sprísneniu protiepidemiologických opatrení sa ďalší ročník programu LídeRS nerealizoval.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options