Projekt Re-Start

Projekt Re-Start sa snaží o spoločenskú zmenu v meste Rimavská Sobota a v celom okolitom regióne. Projekt “Re-Start” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Naša Sobota o.z. získalo na projekt grant v hodnote 39 327 €. Cieľom projektu je zvýšiť záujem občanov o rozhodovanie v rámci mesta, verejné dianie a širšie spoločenské témy. Súčasťou projektu je aj zapojenie miestnych aktivistov a verejných činiteľov do aktivít projektu.

V priebehu roka sme úspešne zorganizovali štyri dvojdňové vzdelávacie tréningy pre občianskych aktivistov/lídrov a lokálnych verejných činiteľov. Tematicky boli zamerané na zručnosti v oblasti zapájania miestnych komunít do verejného diania a rozhodovania, komunikáciu v konflikte, facilitáciu (vedenie stretnutí) a rozpoznanie manipulácií vo verejnom priestore. Celkovo sa do nich zapojilo 72 účastníkov.

Od septembra minulého roku sme organizovali verejné diskusie na rôzne občianske témy. Zatiaľ sme zorganizovali 5 diskusií na tieto témy: “Buď súčasťou rozhodnutí” (o participatívnom rozpočte), “Územný plán: základ pre rozvoj mesta” (o územnom pláne), “Zeleň v meste” (o zeleni v meste), “Ja/smeti/mesto” (o odpadovom hospodárstve) a “Auto vs. bicykel” (o nemotorovej doprave). Diskusie oslovili cez 70 aktívnych Soboťanov.

Ďalej sme napísali Zásady participatívneho rozpočtu pre Rimavskú Sobotu, podľa ktorých úspešne prebieha jeho prvý ročník. Tie doplnili Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Využili sme Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, aby sme zistili, v akom stave prebieha poslancami schválený proces aktualizácie územného plánu mesta. Následne sme zorganizovali workshop ku aktualizácii územného plánu. Výsledok workshopu bol podaný ako oficiálny občiansky podnet Naša Sobota o.z. v spolupráci s OZ Odvážme sa zrýchliť ku aktualizácii územného plánu. Pripravovala sa mobilná aplikácia “Moja Sobota” na informovanie a zapájanie verejnosti do verejného diania v meste. 

Zdarne prebehol program LídeRS, ktorého účastníkmi boli aktívni študenti gymnázia v Rimavskej Sobote. Študenti identifikovali problémy vo svojom okolí a vypracovali projekty, ktorými sa ich snažili vyriešiť. Na začiatku sa prihlásilo 17 účastníkov. Nakoniec deväť účastníkov rozdelených do troch tímov, realizovalo počas piatich mesiacov tri malé projekty na škole: Ekoprojekt, Valentínsky ples a Projekt na skrášlenie priestorov školy. Ekoprojekt sa snažil zvýšiť povedomie o zaplavení planéty plastami a to najmä oceánov. Na škole počas tohto projektu prebiehal zber plastov s cieľom znížiť ich objem na škole. Valentínsky ples reagoval na potrebu mládeže, ktorá sa chcela spoločensky vyžiť a zabaviť. Väčšia časť výťažku zo vstupného smerovala na charitu a druhá časť ostala ako základ pre ďalší ročník plesu. Cieľom Projektu skrášlenia školy bolo spraviť všedný školský priestor krajším a príjemnejším, doplnením motivačných citátov. Prostriedky na realizáciu boli získané z predaja drobných predmetov na vianočnej burze.

Na jeseň pokračuje ďalší ročník programu LídeRS spolu s ďalšími verejnými diskusiami na Kruháči. Predpokladáme spustenie aplikácie “Moja Sobota”, ktorá umožní jednoduchšie zapojenie verejnosti do verejného diania a angažovanie v širších spoločenských témach.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options