Spúšťame druhé kolo Mikrograntového programu Naša Sobota

Posted in: Správy
Tags:

mikrograntPOZOR! Predĺžený termín na podávanie žiadostí!

20. apríla  otvárame  už druhé kolo Mikrograntového programu Naša Sobota. Jeho cieľom je podpora najlepších nápadov na zlepšenie života občanov mesta Rimavská Sobota. Dobrý nápad jednotlivcov, neformálnych skupín, alebo organizácií môže byť podporený maximálnou sumou 400 EUR (spolufinancovanie aspoň 20%) a mal by byť realizovaný ešte v tomto roku.  V druhom kole plánuje o.z. Naša Sobota poskytnúť na najlepšie nápady 3 200 EUR, ktoré občania a firmy venovali cez 2% svojich daní.

Projekty je možné podávať do 6. júna 2016, na predpísaných formulároch. Žiadosť o mikrogrant môže požiadať každý občan SR vo veku od 15 rokov, ktorý má nápad , chuť a uskutočniteľný projekt ako zlepšiť život v Rimavskej Sobote.  Podmienkou je, že v projektovom tíme musí byť aspoň jedna plnoletá osoba, ktorá bude za aktivity a vyúčtovanie zodpovedať.

Ak máte dobrý nápad, neváhajte a zapojte sa do Mikrograntového programu o.z. Naša Sobota. Spojme ruky pre dobrú vec 🙂

Podrobnejšie informácie a dokumenty na stiahnutie:

Ak máte otázky, na ktoré Výzva nemá odpoveď, kontaktujte nás na emailovej adrese info@nasasobota.sk, alebo na telefónnych číslach uvedených vo Výzve.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options