Podarilo sa! Nový zákon podporí najmenej rozvinuté okresy

Posted in: Správy
Tags:

Podarilo sa. Iniciatíva nášho občianskeho združenia doniesla prvé konkrétne výsledky! Najmenej rozvinuté okresy na Slovensku, akým je aj Rimavská Sobota, budú od štátu dostávať podporu. Vyplýva to z návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutým okresom, ktorý schválil parlament v stredu, 11. novembra. Cieľom návrhu zákona by malo byť poskytovanie podpory na zabezpečenie ich rozvoja formou prípravy a realizácie akčných plánov „šitých na mieru“ pre dané okresy.

So schválením návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov súhlasí aj Občianske združenie Naša Sobota, ktoré bolo iniciátorom uplynulých stretnutí so zástupcami ministerstva financií ako aj so zástupcami regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Ako pre Rimava.sk uviedol Marian Štúrik z OZ Naša Sobota, s návrhom zákona sú spokojní. Podľa jeho slov hoci je návrh mierne okresaný, účel spĺňa a je ošetrený aj pred zneužitím. „Nie je kontraproduktívny,“ dodal Štúrik, ktorý je aj členom akčného výboru pre okres Rimavská Sobota.

Podľa návrhu zákona najmenej rozvinutý okres je ten, v ktorom bude nezamestnanosť vyššia ako 1,6–násobok miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku za aspoň deväť štvrťrokov počas predchádzajúcich 12 za sebou idúcich štvrťrokov. Ako sa ďalej v návrhu uvádza, okres sa považuje za menej rozvinutý až do ukončenia plnenia Akčného plánu rozvoja, ktorý bude vypracovávať ministerstvo dopravy. Jeho úlohou bude aj vyhodnocovanie nároku na podporu pre daný okres.

Podpora pre konkrétne okresy by podľa návrhu mala byť vo forme technickej pomoci a regionálneho príspevku poskytovaného zo štátneho rozpočtu na základe vládou schváleného akčného plánu.

S návrhom má prejsť novelizáciou aj zákon o investičnej pomoci.

Ako sa ďalej v návrhu uvádza, realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest. V prípade realizácie investície v cestovnom ruchu sa musí vytvoriť aspoň päť nových pracovných miest. Zákon by mal nadobudnúť platnosť v decembri tohto roka.

Zdroj: Rimava.sk

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options